"Każda niedopowiedziana prawda jest początkiem kłamstwa"

Hans Hellmut KirstFabryka oficerów