"Historię ruchu robotniczego należy poznawać z książek, a nie ze źródeł tak mało wiarygodnych jak naoczni świadkowie!"

Andrzej PilipiukWampir z M-3