"- Olimpijczyk Bachus prosił, byśmy poinformowali go niezwłocznie, jeśli kiedykolwiek się tu pojawisz.
- Olimpijczyk Bachus może sobie iść dymać kozę"

Kevin HearneKijem i mieczem