""Lis zna wielu sztuczek, natomiast jeż zna jedną ale najważniejszą."

"The fox knows many tricks; the hedgehog one good one.""

Mariusz Czubaj21:37