9 i 1/2 tygodnia - Jarosław Rybski, Elizabeth McNeill

Przeciętna historia opowiedziana w chaotyczny sposób z drażniącą narracją.

W mojej ocenie stracone dwie godziny czasu które poświęciłem na jej przeczytanie :(