Marek Edelman. Życie. Do końca

Marek Edelman. Życie. Do końca - Krzysztof Brunetko, Witold Bereś "Najważniejsze jest życie. A kiedy już jest życie, najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność" - nie czuję się osobą godną by podjąć choćby próbę zmierzenia się z tymi słowami. W tych trzech zdaniach WSZYSTKO zostało już powiedziane. Marek Edelman był WIELKIM człowiekiem!